ANDLIG SAMTALSTERAPI

   ANDLIGT SAMTALSTERAPI 

               Boka Andlig  Samtalsterapi  


   Det är en unik terapiform där vi samtalar, jag vägleder och ställer frågor          som  du själv finner svaren på. 

   Där vi hittar svaret på vad som hindrar dig just nu och hur vi gör dig stark. 


    Andlig Terapi är en alternativ terapiform för dig där 

     vi samtalar  jag vägleder

    och ställer frågor som du själv finner svaren på.

    Du får hjälp med att komma i kontakt med det som hindrar dig just nu.

    - se mönster 

     -betende 

     -vanor 

      få insikter om dig och andra 

-    upptäcka olika sidor negativa positiva 

     uppleva minnen från barndomen 

     få kontakt med kroppen(kroppsminnen 

     andningen 

     trycka ner -känslor

     kommunikation

     få kontakt med själen

     få kontakt med ditt högre jag 

     uppleva en känsla (oro, ilska, hopplöshet, nedstämdhet, att  harmoni,    

 

    Min Andlig  Samtalsterapi innehåller psykosyntes och mitt högre andliga j         jag det finns så mycket mer än det som går att ta på.

 


Psykosyntesens tankar bygger på att varje människa är unik och har en egen potential till utveckling.

”Psykosyntes är en metod för psykologisk utveckling och självförverkligande för dem som vägrar bli slavar åt sina inre spöken eller yttre påverkan, för dem som vägrar att passivt ge efter för det psykologiska spel som pågår inom dem, utan istället är beslutna att bli herrar över sina egna liv.”

Roberto Assagioli

  MER INFORMATION OM ANDLIGT SAMTALSTERAPI 

Att gå i terapi

Alla som bestämmer sig för att börja i terapi har sina specifika anledningar till varför.

En del av oss har gått och mått dåligt länge, kanske utan att förstå riktigt varför.

Andra känner sig kanske väl till mods, men vill komma vidare i livet,

komma till större självinsikt och själva kunna styra sina liv.


I början av terapin enas vi om ett syfte eller mål som vi arbetar mot.

Samtalsterapi längd kan variera allt ifrån några samtal till några månader eller

längre tid, beroende på dina behov och önskemål.

Kärnan i samtalsterapin är sjäva samtalet.

Att berätta om dig själv när någon verkligen lyssnar är stort och leder

ofta till insikter och ökad medvetenhet. Som komplement till samtalet finns

verktyg som guidade meditationer, avslappningsövningar, gestaltningar och fri teckning Jag vill så ett frö-tillförändring

     

Hur mår du? 

Hur mår din kropp och själ?

Hur mår Du i din kropp och själ ?

Behöver du hjälp med att komma vidare? Vill du göra en långsiktig plan för ditt liv? 

Är det på tiden att Du får lite omsorg och hjälp?

Vill  du ha det  där mysiga lugnet för att vila och läsa 

en god bok?


Att säga Nej till andra innebar att säga Ja till sig själv”.

Jag kan hjälpa och vägleda till DIG som säger JA till sig själva. Investera i din största tillgång dig själv!


Så…

Är  du så harmonisk och lugnt som du drömmer om ?

Eller stannar det just vid en dröm?